De Essentie van De Zorgbutler

Zelfstandig

Wonen bij de Zorgbutler zorgt ervoor dat je zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven leven. Bij de Zorgbutler wonen voornamelijk ouderen met een lichte tot matige zorgvraag. Zorg en huishoudelijke ondersteuning worden ingezet wanneer je dit nodig hebt.

Bij de Zorgbutler woon je in een eigen appartement waarvoor je zelf verantwoordelijk bent. Dat betekent dat je een eigen voordeur en een eigen brievenbus hebt. Een thuis waar je op je eigen manier prettig kunt wonen.

Wat je zelf kan, doe je zo lang mogelijk zelf. Als je hulp nodig hebt, wordt met jou gekeken hoe je passende ondersteuning kan krijgen.

Nabij

Bij de Zorgbutler kijkt ieder naar elkaar om en word je gezien. Het is een plek waar je andere bewoners kunt ontmoeten en met elkaar contact kunt hebben. Je bent niet alleen. Voor wie wil is er in de gezamenlijke huiskamer ruimte voor ontmoeting, om samen te eten of een kaartje te leggen.

Bij de Zorgbutler werkt een klein, vast en hecht team van medewerkers. Deze medewerkers zijn betrokken en lopen met de bewoners mee op. Dit team biedt zorg en huishoudelijke ondersteuning, en bovenal een luisterend oor.

Een zorgondernemer staat aan het roer bij de Zorgbutler. Hij of zij is eindverantwoordelijk voor het wonen en de zorg en het dagelijkse reilen en zeilen. De zorgondernemer verbindt bewoners, medewerkers, familieleden, vrijwilligers en andere zorgaanbieders met elkaar. Hij of zij richt zijn/haar onderneming in volgens eigen expertise, inzichten, ervaringen en persoonlijkheid. Hij of zij schept de voorwaarden voor rust, plezier en huiselijkheid en creëert daarmee bovenal een plek waar het aangenaam wonen is.

Respectvol

Bij de Zorgbutler wordt er gewerkt vanuit de bedoeling van de zorg. Die draait om mensen, niet om protocollen en regeltjes. Het feit dat je een zorgvraag hebt, mag niet betekenen dat je jezelf daarom moet aanpassen aan het zorgsysteem. Uiteraard wordt relevante wet- en regelgeving gerespecteerd.

Je mag zijn wie je bent. Er wordt gevraagd wat jij nodig hebt en er wordt naar je geluisterd. Het leven is een aaneenschakeling van keuzes en ieder mens heeft het recht om te kiezen. Keuzes worden niet voor een ander gemaakt zolang die ander dat nog zelf kan. Ook wordt er bewust gebruik gemaakt van een financieringsvorm (voornamelijk PGB) welke toelaat om een duidelijke keuze voor de Zorgbutler te maken en een gelijkwaardige dialoog tussen zorgvrager en zorgaanbieder te hebben.

Elk leven is de moeite waard om geleefd te worden. Ieder mens telt maximaal mee, ook al moet je voor sommige zaken leunen op de hulp van anderen. Het voelen van liefde, eigenwaarde en geborgenheid is daarvoor een cruciale voorwaarde. Dat biedt de Zorgbutler.

 

Verdieping

Rond 5 verschillende thema's die nauw verbonden zijn met de Essentie is iets meer diepgang vereist:

Aan de hand van de kernwaarden van de formule wordt toegelicht hoe deze thema's invulling (kunnen) krijgen.

Klik in het menu rechts om de Essentie en de verdiepende thema's te ontdekken.

Delen: