De Zorgbutler als werkgever

Zelfstandig

Elke dag is anders voor medewerkers van de Zorgbutler. Net als zorgondernemers bewegen medewerkers mee met de bewoners. Elke dag vereist nieuwe initiatieven. Maatwerk, flexibiliteit en veelzijdigheid zijn daarom onlosmakelijk verbonden met het werken bij de Zorgbutler.

Medewerkers van een Zorgbutler worden geselecteerd op basis van de zorg- en begeleidingsbehoeften van de bewonersgroep. Zij brengen hierdoor kennis en ervaring mee die bijdragen aan de kwalitatieve zorg waar de bewoners recht op hebben. Ieders individuele bijdrage is waardevol en doet ertoe. Medewerkers van de Zorgbutler blijven hun vakkennis ontwikkelen via het regelmatig volgen van scholing en opleiding.

Een medewerker van een Zorgbutler neemt initiatief en toont eigenaarschap over zijn of haar werk. Hij of zij neemt verantwoordelijkheid op, durft creatief te zijn en legt waar nodig verantwoording af

Nabij

De zorgondernemers vertalen de kernwaarden van de Zorgbutler naar duidelijke verwachtingen voor hun medewerkers. Ze creëren hiermee het kader voor een goede werksfeer.

Medewerkers stimuleren de zelfredzaamheid bij bewoners en ondersteunen waar nodig. Ze hebben tijd en geven aandacht aan de bewoners. Het tempo en de wensen van elke bewoner worden altijd gerespecteerd.

Medewerkers van een Zorgbutler vinden het zinvol dat ze elke dag bezig mogen zijn met het welzijn van mensen die het nodig hebben. Ze hebben de intrinsieke motivatie om klaar te staan. Hun tijd gaat maximaal naar de bewoners en zo min mogelijk naar administratieve werkzaamheden.

Respectvol

Medewerkers van een Zorgbutler gaan liefdevol en respectvol met iedereen om. Ze kijken naar wat er nodig is en handelen ernaar. Ze zijn hierbij bewust van hun eigen visie en houding, en tonen voldoende zelfreflectie om in te kunnen schatten wat goed is voor de bewoners.

Zorgondernemers van de Zorgbutler geloven bij het selecteren van medewerkers ook in de kwaliteiten van mensen die uit een ander vak komen. Bij het zoeken naar wat past qua zorg en begeleiding voor hun bewonersgroep, durven zorgondernemers ‘out-of-the-box’ te denken.

Een Zorgbutler is een open werkomgeving waar je altijd zichtbaar bent. Dit vereist ook openheid tussen zorgondernemer en medewerkers. Bij de Zorgbutler benoem je wat je ziet, waar je tegenaan loopt, wat je ideeën zijn. Het wordt gewaardeerd dat je je mening geeft. De relatie tussen zorgondernemer en medewerker is veilig en geeft hiertoe voldoende ruimte.

Als medewerker bij de Zorgbutler mag je zijn wie je bent. Je hoeft niet perfect te zijn, zolang je de intentie hebt om goed te doen en professioneel handelt. 

Ga naar Zorgondernemerschap bij de Zorgbutler

Delen: