Hoe is de Zorgbutler ontstaan?

Ze woont op haar negentigste als weduwe alleen. De huishoudelijke hulp houdt haar woning netjes. Medisch mankeert mevrouw nog niet veel, op wat ouderdomsklachten na. Eenzaamheid dreigt wel. Aan een verpleeghuis moet ze niet denken en het bejaardenhuis is gesloten. Hoe moet dit nu verder? Een vraag waar mevrouw ’s nachts wel eens van wakker ligt.

Tegenwoordig wonen ouderen met een lichte zorgvraag langer thuis en zijn zorg en ondersteuning over diverse partijen versnipperd. Het leidt tot beperkte aandacht, oppervlakkig contact, toegenomen eenzaamheid en zorgprofessionals die niet kunnen zorgen zoals ze zouden willen. Om deze groep mensen een gezellig en geborgen thuis te geven, is de ZorgButler in het leven geroepen.

Zelfstandig, nabij en respectvol

Bij de Zorgbutler wordt het probleem bij de kern aangepakt. Er wordt een woonplek gecreëerd waar mensen zelfstandig kunnen blijven wonen, maar wel de nodige ondersteuning kunnen vinden voor hun zorgvraag en huishoudelijke hulp. Mensen hebben er een eigen voordeur en een eigen brievenbus, kunnen een leven leiden zoals ze het zelf willen en genieten van de nabijheid van anderen. Bijvoorbeeld voor als er wat is.

Van pilot tot stevige basis

In 2017 openden de deuren van de eerste drie Zorgbutlers, allemaal gevestigd in hetzelfde pand in Rotterdam-Ommoord. De eerste zorgondernemers hebben als ware pioniers hun verhaal verteld aan de buurt, de mensen, de lokale overheid. Als snel werd duidelijk dat de vraag om deze vorm van zorg organiseren - helemaal op jezelf wonen maar ondersteuning krijgen wanneer je het nodig hebt - helemaal aansloot bij de behoeften van de vele mensen die na de opsplitsing van de AWBZ verplicht langer thuis moesten gaan wonen. 

De Zorgbutler werd bij wijze van spreken een moderne variant van het traditionele bejaardentehuis, met dezelfde principes, maar met één grote nieuwe troef: de zorgondernemer. De korte communicatielijnen, de persoonlijke aandacht en het eigenaarschap die met deze rol gepaard gaan, kennen hun gelijke niet binnen de zorg, en dat hebben velen snel ondervonden.

De afgelopen jaren is verder gesleuteld aan het oorspronkelijke idee, en hebben zorgondernemers en De Drie Notenboomen samen De Essentie van De Zorgbutler geschreven, een manifest dat de kern van de formule bundelt in heldere uitgangspunten.