Hoe wordt de zorg georganiseerd?

Zuiver wat u nodig heeft, in overleg

Bij de Zorgbutler wordt zorg geboden en geleverd aan zelfstandig wonende ouderen die een lichte tot matige zorgvraag hebben.

Bij bewoners die thuiszorg nodig hebben, wordt door een wijkverpleegkundige een indicatie gesteld en ingediend bij de zorgverzekeraar. Die geeft een toekenningsverklaring af. Wanneer de Zorgbutler deze zorg biedt, wordt er een factuur ingediend bij de zorgverzekeraar. Deze betaalt uit aan de bewoner en vervolgens betaalt de bewoner aan de Zorgbutler voor de geleverde zorg.

Een aantal bewoners heeft via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie. Deze bewoners vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In die situatie factureert de Zorgbutler maandelijks de geleverde zorg via bewoners aan de SVB en deze betaalt dan aan de Zorgbutler uit. 

Bewoners die huishoudelijke ondersteuning en/of begeleiding nodig hebben, vragen een indicatie aan bij de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO). Die geeft een indicatie voor een Persoonsgebonden budget af en daarmee kan de dienstverlening van de Zorgbutler betaald worden.

Lees in de Essentie van de Zorgbutler hoe de Zorgbutler met zorg omgaat.

Delen: