Vier opties waardoor je langer thuis kan blijven wonen

Zelfstandig wonen, maar niet alleen
Blog

Sinds het verdwijnen van het ‘bejaardentehuis’ vallen veel senioren tussen wal en schip. Je hebt huishoudelijke of medische zorg nodig, maar er is geen aanleiding voor 24-uurszorg. Het beleid van de huidige regering is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Uit welke opties kan je kiezen als je zelfstandig wilt blijven wonen, maar toch ondersteuning nodig hebt?

Wijkzorgnetwerk: hulp in en door de buurt

Steeds meer gemeenschappen ontwikkelen wijkzorgnetwerken die gericht zijn op het bieden van ondersteuning aan ouderen. Dit netwerk bestaat vaak uit vrijwilligers die hulp bieden bij alledaagse activiteiten, en professionals die medische of sociale ondersteuning bieden. De huisarts, wijkverpleegkundige of andere hulpverlener kan contact leggen met het lokale wijkzorgnetwerk. Samen bespreek je welke hulp je nodig hebt en wie je daarbij kan ondersteunen.

Thuiszorg in eigen woning

Er zijn verschillende vormen van thuiszorg beschikbaar, zoals persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp. Samen met de huisarts of wijkverpleegkundige bespreek je welke hulp en zorg er nodig zijn, waarna een indicatie gesteld wordt. Professionele thuiszorg stelt je in staat om in de eigen omgeving te blijven wonen en daar passende hulp en zorg te ontvangen. Zo kun langer zelfstandig blijven wonen.

Mantelzorg aan huis

Mantelzorgers zoals familieleden of vrienden, kunnen een belangrijke rol spelen bij ondersteuning zodat je zelfstandig thuis kan blijven wonen. Je naaste kan je helpen met bijvoorbeeld boodschappen halen, de keuken schoonmaken, een ritje naar familie die wat verder weg woont, de administratie en het ophalen van medicatie. Dankzij mantelzorg krijg je de mogelijkheid om in je eigen huis te blijven wonen, omringd door je vertrouwde spullen en mensen. Een mantelzorger kan eventueel in aanmerking komen voor een financiële vergoeding bij langdurige zorgverlening. Die vergoeding komt uit het persoonsgebonden budget van de persoon die de zorg ontvangt.

Zelfstandig wonen bij de Zorgbutler

Soms is alleen wonen in combinatie met zorg aan huis niet (meer) wenselijk. Bijvoorbeeld omdat je niet zo vaak bezoek van thuiszorg wil ontvangen, of omdat je graag meer dagelijkse aanspraak hebt, zonder dat daar een tijdlimiet op zit.

De Zorgbutler in Rotterdam biedt een zelfstandige woonplek als je een lichte tot matige zorgvraag hebt. Je woont in een eigen appartement, met eigen badkamer, keuken en slaap- en woongedeelte. In hetzelfde complex wonen zo’n 45 andere senioren. Je ontmoet ze wanneer je wil: in de gemeenschappelijke huiskamer, tijdens een wandeling, het wekelijkse avondeten of een knutselactiviteit. Alles mag, niks hoeft.

Zorg en hulp binnen handbereik

De zorgondernemer en haar team van medewerkers bieden je bij de Zorgbutler persoonlijke zorg en hulp op maat. Daar waar je het nodig hebt. Die zorg is er iedere dag, binnen handbereik. 70% van de appartementen bij de Zorgbutler valt onder de sociale huurgrens.

Om het wonen in de Zorgbutler en de bijbehorende zorg en begeleiding te bekostigen, lever je een bijdrage vanuit AOW, pensioen of eigen vermogen. Daarnaast kan iedereen bij een gegronde vraag voor zorg of begeleiding een beroep doen op een Persoonsgebonden budget (pgb), een geldbedrag waarmee je zelf zorg kunt inkopen. Voordat een pgb aangevraagd kan worden is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg nodig. De Zorgbutler helpt je hier graag mee. Het pgb dat je nodig hebt komt uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of Zorgverzekeringswet (Zvw).

Goed om te weten: ook een indicatie voor een paar uur per week huishoudelijke hulp is voldoende om voor een woning in de Zorgbutler in aanmerking te komen.

In Rotterdam zijn drie Zorgbutlers gevestigd aan de Cordell Hullplaats 164. Elke Zorgbutler bestaat uit circa 45 zelfstandige appartementen plus gemeenschappelijke ruimtes op iedere verdieping waar bewoners elkaar ontmoeten. 

Delen: