Wonen bij De Zorgbutler

Zelfstandig

Bij de Zorgbutler huren alle bewoners een zelfstandige wooneenheid, die de bewoners volledig naar eigen wens kunnen inrichten en van alle gemakken kunnen voorzien. Ieder mens komt optimaal tot zijn recht wanneer hij zo gewoon mogelijk kan leven. Bij de Zorgbutler wonen mensen zelfstandig, koken zelf, hebben hun eigen wasmachine en kunnen zelf gasten ontvangen in hun eigen appartement. Hun thuis creëren ze zelf, zoals ze dat altijd hebben gekend. De bewoners van een Zorgbutler gaan zoveel mogelijk hun eigen gang.

De woonkosten bestaan uit huur- en servicekosten. Deze betaalt de bewoner vanuit AOW, pensioen of eigen vermogen. Bij een laag inkomen zijn deze bedragen op te voeren bij het aanvragen van huurtoeslag.

Er worden ook hotelmatige kosten gemaakt. Uit deze kosten worden onder andere koffie- en theegebruik, onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes en de gemeenschappelijke woonkamer gefinancierd. Deze kosten worden vanuit de eigen inkomsten of het eigen vermogen door de bewoner betaald.

Nabij

Het nabuurschap bij Zorgbutler-bewoners zorgt ervoor dat ieder op zichzelf kan blijven wonen zolang dat mogelijk is, maar de veiligheid van de sociale omgeving continu ondervindt. Buiten de individuele appartementen om wordt er een huiselijke sfeer en geborgenheid gecreëerd.

In een Zorgbutler staat aandacht voor elkaar centraal en voor wie wil, is er alle ruimte om elkaar te ontmoeten, wat bijvoorbeeld kan in de gemeenschappelijke huiskamer waar men rustig een kaartje kan leggen, een drankje kan doen of samen kan koken. Wie liever in het eigen appartement blijft, is daar uiteraard helemaal vrij in.

Een Zorgbutler hoort bovenal thuis in omgevingen waar iets te beleven valt, zodat de mogelijkheid om – al dan niet met anderen – de buitenwereld op te zoeken, altijd bestaat.

Een Zorgbutler maakt deel uit van de samenleving. Bewoners kunnen onderling wat voor elkaar betekenen, maar ook buurtgenoten kunnen hieraan bijdragen. Vereenzaming is in de huidige samenleving een probleem, maar door medebewoners, buurtgenoten en vrijwilligers te ontmoeten, kunnen contacten ontstaan. Zo ontstaat in en rondom de Zorgbutler een netwerk dat bijdraagt aan het gemeenschapsgevoel en veiligheid in de omgeving. Dit zorgt ervoor dat niet alleen de bewoner een gelukkig leven kan leiden, maar dat ook iedereen die bij de Zorgbutler betrokken is er volop energie uit kan putten.

Indien nodig is er een nachtwaker aanwezig. Deze wordt ingeschakeld bij calamiteiten, bijvoorbeeld wanneer iemand valt of zich heel erg beroerd voelt. De nachtwaker belt dan 112 of de huisartsenpost wanneer dat nodig is.

Respectvol

Bij de Zorgbutler staat één ding vast: als bewoner mag je zijn wie je bent. De Zorgbutler zorgt voor een veilige omgeving waar oudere bewoners zelfstandig wonen met de nodige ondersteuning altijd in de buurt. In de Zorgbutler staat respect voor elkaar voorop en kan de bewoner zijn leven voortzetten zoals zij/hij dat zelf wil.

Ga naar Zorg bij De Zorgbutler

Delen: