Zorg bij De Zorgbutler

Zelfstandig

Bij de Zorgbutler wordt zorg geboden en geleverd aan zelfstandig wonende ouderen die een lichte tot matige zorgvraag hebben.

Bij bewoners die thuiszorg nodig hebben, wordt door een wijkverpleegkundige een indicatie gesteld en ingediend bij de zorgverzekeraar. Die geeft een toekenningsverklaring af. Wanneer de Zorgbutler deze zorg biedt, wordt er een factuur ingediend bij de zorgverzekeraar. Deze betaalt uit aan de bewoner en vervolgens betaalt de bewoner aan de Zorgbutler voor de geleverde zorg.

Een aantal bewoners heeft via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie. Deze bewoners vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In die situatie factureert de Zorgbutler maandelijks de geleverde zorg via bewoners aan de SVB en deze betaalt dan aan de Zorgbutler uit. 

Bewoners die huishoudelijke ondersteuning en/of begeleiding nodig hebben, vragen een indicatie aan bij de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO). Die geeft een indicatie voor een Persoonsgebonden budget af en daarmee kan de dienstverlening van de Zorgbutler betaald worden.

Nabij

Ouderdom brengt gebreken met zich mee. Dit is zichtbaar bij de mensen die wonen bij de Zorgbutler en dit wordt gerespecteerd. Iedereen wordt gezien en gekend. Niemand hoeft zich alleen te voelen. Ieders wensen en behoeften op het vlak van zorg en ondersteuning worden in kaart gebracht en er wordt bekeken hoe daar zo goed als mogelijk invulling aan kan worden gegeven. Zorg en wonen worden met elkaar verweven, zoals je het iedereen zou gunnen.

Respectvol

Iedereen wordt altijd met respect behandeld. Keuzes worden niet voor een ander gemaakt zolang die dat nog zelf kan. Met zorgbehoevende bewoners wordt overlegd wat er aan zorg moet worden geboden, hoe en wanneer dat het beste uitkomt. Als de eigen veiligheid of die van anderen in het gevaar komt, moet er een andere oplossing worden gezocht.

Ga naar De Zorgbutler als werkgever

Delen: