Zorgondernemerschap bij De Zorgbutler

Zelfstandig

Zorgondernemers zijn verantwoordelijk voor de stabiliteit en de harmonie binnen hun onderneming. Hun persoonlijkheid is bepalend voor hoe de onderneming wordt ingericht. Ze borgen te allen tijde de continuïteit, ook als ze er even niet zijn. Ze blijven verantwoordelijk voor hun onderneming, en hebben indien nodig voor waardige vervanging gezorgd.

Zorgondernemers zijn het vaste gezicht van de onderneming en daardoor het eerste aanspreekpunt. Ze doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. Ze zijn professioneel, hebben zelfinzicht en staan open voor het geven en ontvangen van feedback.

Zorgondernemers staan open voor nieuwe ontwikkelingen en gaan hier actief mee om. Ze volgen regelmatig opleiding en blijven hun deskundigheid continu aanscherpen.

Een goede bedrijfsvoering is de basis voor een kwalitatief bedrijf en een stabiele onderneming. Het is een voorwaarde voor het borgen van de kernwaarden van de Zorgbutler en het garanderen van continuïteit voor de bewoners. Zorgondernemers zorgen ervoor dat de bedrijfsvoering zo efficiënt en deskundig mogelijk is ingericht, en zoeken hierbij naar manieren om dit te realiseren. Waar de eigen expertise tekortschiet, wordt externe expertise ingevlogen. De bedrijfsvoering van een Zorgbutler is gericht op wat nodig is en omvat geen overbodige onzin.

Zorgondernemers zijn transparant over hoe de bedrijfsvoering is ingericht. Relevante betrokkenen kunnen makkelijk inzage hebben in de bedrijfsvoering. Daarbij is heel duidelijk wat er bijvoorbeeld moet gebeuren ingeval van calamiteiten. Zorgondernemers vertellen aan de buitenwereld hoe de zaken geregeld zijn.

Elke zorgondernemer heeft z’n bedrijfsvoering ingericht met eigen inzichten en ervaringen. Daarbij is onderlinge ondersteuning en uitwisseling tussen ondernemers belangrijk, alsook de ondersteuning vanuit de franchisegever en haar partners.

Nabij

De zorgondernemers bewegen mee met hun bewoners en leveren elke dag maatwerk. Met hun eigen persoonlijkheid, levenservaring en deskundigheid zorgen ze ervoor dat het leven van hun bewoners een waardevolle invulling krijg.

Zorgondernemers kennen al hun bewoners, medewerkers, stagiairs en vrijwilligers, … door en door en voelen oprechte belangstelling voor ieders persoonlijkheid en handelen. Ze zijn op de hoogte van het hele reilen en zeilen rondom hun onderneming.

Zorgondernemers hebben een warme persoonlijkheid en een uitgesproken wens om een waardevolle bijdrage te leveren aan het leven van mensen met zorgvraag. Ze hebben geen 9-5 mentaliteit en houden van de mensen die bij hen wonen. Ze gaan terug naar de basis van het werken met en voor mensen met een zorgvraag: er werkelijk zijn.

Zorgondernemers zijn de spil in een netwerk van mensen in en rond de Zorgbutler. Zij zijn zich van deze rol bewust en zorgen voor realistische verwachtingen en transparante communicatie met alle betrokkenen. Ze zorgen ervoor dat de Zorgbutler een plek is die mensen verbindt.

Alle Zorgbutler-ondernemers samen vormen een netwerk met een rijke diversiteit aan persoonlijkheden, initiatieven en aanpakken. Zorgondernemers zijn zich bewust van hun plek en rol binnen dit netwerk, hebben respect voor ieders visie en nemen actief deel aan het geheel.

Respectvol

De zorgondernemers vertalen de kernwaarden van de Zorgbutler naar hun eigen onderneming, zorgen ervoor dat ze in alles terugkomen en borgen het naleven ervan.

De zorgondernemer is verantwoordelijk voor het overzicht van de individuele behoeften van elke bewoner en stuurt het team van medewerkers op gepaste wijze aan om er invulling aan te geven. Je houden hierbij een oogje in het zeil en grijpen in waar nodig.

Het is voor een zorgondernemer cruciaal om voldoende zelfreflectie te hebben en een netwerk op te bouwen waarin deze zelfreflectie wordt getoetst. Alle betrokkenen bij de formule vragen elkaar met regelmaat: wat heb jij dit jaar aan je eigen onderhoud gedaan? Hiertoe worden zorgondernemers uitgedaagd om een eigen adviesteam om zich heen te organiseren.

Ga naar De Relatie tussen franchisegever en franchisenemer

Delen: