De Essentie van De Zorgbutler

bewoner zorgbutler
Werken

Op 1 A4'tje wordt zo helder mogelijk benoemd waar de formule Zorgbutler voor staat, wat ze belooft, wie erbij betrokken is en welke kernwaarden erin centraal staan. Met zelfstandig, nabij en met respect vangen we de kern van het concept.

In 2017 werd De Zorgbutler boven de doopvont gehouden en openden de deuren van onze allereerste vestigingen in Rotterdam. In de wijk Ommoord wordt er sindsdien elke dag gewerkt aan een thuis waar mensen - veelal ouderen - met een lichte tot matige zorgvraag zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen. De behoefte aan geschikte woningen voor deze doelgroep is groot. Dat bewijst de grote interesse van bewoners en de vele mensen die sindsdien geborgenheid vinden binnen de muren van de Zorgbutler.

Vier jaar geleden wisten we wat we wilden bereiken met de Zorgbutler, maar hoe dan ook moesten we in het diepe springen. Zelfstandig wonen in combinatie met een zorgondernemer, dat was nieuw. Niemand kon exact uitleggen hoe deze woonvorm het beste kon worden georganiseerd. Na al het gepionier, met vallen en opstaan, luisteren naar behoeften, initiatief durven nemen en keuzes maken, hebben we ons oorspronkelijke idee opnieuw onder woorden gebracht. Het resultaat: de Essentie van de Zorgbutler.

Kort maar krachtig

Op 1 A4'tje benoemen we zo helder mogelijk waar de formule voor staat, wat ze belooft, wie erbij betrokken is en welke kernwaarden erin centraal staan. Met zelfstandignabij en met respect vangen we de kern van het concept. De hele tekst van de Essentie kan je hier lezen.

Delen: