Wat is De Zorgbutler?

Uw eigen appartement, de zorg altijd dichtbij

De Zorgbutler is een woonvoorziening voor zelfstandig wonende ouderen met een lichte tot matige zorgvraag. Bewoners hebben binnen De Zorgbutler hun eigen appartement, voorzien van alle gemakken en ingericht met hun eigen spullen. De zorg is er altijd binnen handbereik en wordt georganiseerd en gefaciliteerd door een enthousiaste zorgondernemer en zijn/haar team.

Met De Zorgbutler dragen wij ons steentje bij aan de uitdagingen van de toekomst. Verzorgingshuizen gaan dicht en mensen moeten langer thuis blijven wonen. Dagelijks komen er vaak verschillende zorgverleners langs, maar hun agenda bepaalt de dagindeling van mensen die zorg nodig hebben. Daar bovenop is eenzaamheid onder ouderen een probleem, en velen worden geconfronteerd met een gevoel van onbehagen in de voor hen ooit zo vertrouwde en veilige omgeving.

Wat wij belangrijk vinden in de zorg, is het opbouwen van een band met de bewoners. Hen écht leren kennen, door simpelweg tijd en aandacht aan elkaar te besteden aan één woord genoeg hebben. Weten wat iemand bezighoudt, en van daaruit samen kijken naar wat die persoon nodig heeft. Daar gaan we voor.