Wat zijn de kosten?

Betaalbaar voor iedereen

Om het wonen in De Zorgbutler en het bijbehorende zorg- en begeleidingsaanbod te bekostigen, levert iedere bewoner zijn of haar bijdrage vanuit AOW, pensioen of eigen vermogen. Daarnaast kan iedereen bij een gegronde vraag om zorg of begeleiding een beroep doen op een Persoonsgebonden budget (pgb), een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. Voordat een pgb aangevraagd kan worden is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg nodig.

De Zorgbutler heeft verschillende formaten kamers. Hiermee verschilt dus ook de prijs per kamer (huur vanaf € 585). Voor een indicatie van de prijs gebaseerd op uw situatie adviseren we u contact op te nemen met één van onze Zorgbutlers onder het kopje 'Vestigingen'.

Pgb

Het pgb dat u nodig heeft voor het bekostigen van de zorg en ondersteuning bij de Zorgbutler komt uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of Zorgverzekeringswet (Zvw).

Voor alle vragen en verdere informatie rondom het persoonsgebonden budget verwijzen wij u graag door naar de website van belangenvereniging PerSaldo.